Home

Sinds vele jaren houden wij ons bezig met een succcesvolle paardenfokkerij.

Op deze website kunt u dit volgen via de diverse pagina’s.

De op deze site vermelde paarden hebben een link met de NL merrielijn 027 en komen veelal voort uit onze eigen prestatiefokkerij.
Vernoemd is deze stam naar de merrie Lady Reveil van Wittenstein, grondlegster van een imposante merriedynastie, die wereldwijde bekendheid geniet.

In het boek the Leading Mares of the Netherlands zijn door journalist en uitgever Jac Romijnse en paardensprort fotograaf Jacob Melissen de beste merriestammen van Nederland in woord en beeld vastgelegd.
Alle in The Leading Mares of the Netherlands voorkomende families zijn daarom ook genummerd met het voorvoegsel NL-merrielijn.
De NL merrielijn 027 waartoe onze fokmerries behoren staat hoog genoteerd in de worldrankings van beste dressuurmerriestammen. Stand maart 2011: plaats 4.

We wensen u veel leesplezier.